Ngày 03/11/2014 phục hồi dữ liệu thành công máy chủ raid 5 6HDD A Bình Công ty DELTA .Dữ liệu được bàn giao sau 01 ngày xử