Ngày 3/3/2014 trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã cứu dữ liệu Seagate 250G lỗi modul không truy xuất ổ cứng cho A Quý DT 0915919909.Khách hàng