Ngày 3/4/2014 Cứu dữ liệu HDD Seagate 160G 7200.11 lỗi bad nặng cho chị Vân DT 0966498936. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 3 ngày.