Giới thiệu về trung tâm phục hồi dữ liệu HDD : Khách hàng đã khôi phục dữ liệu thành công Ngày 15/2/2014 Cứu dữ liệu ổ 1,5 TB