Ngày 04/05/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho Chị Ánh 0973101291 . Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: chết cơ . Chị Ánh đã kiểm tra