Ngày 03/11/2014, phục hồi Dữ liệu thành công cho chú Hoài Anh( 0986 280 663). Loại thiết bị: Hitachi 2TB. Tình trạng: Không nhận. Trung tâm phục hồi