Ngày 14/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung model 250HJ lỗi bad nặng cho Công ty Thanh Thảo. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Cứu dữ liệu