Recover data sang thăm quan tập huấn trao đổi kỹ thuật tại công ty phục hồi dữ liệu OGID của Nhật Bản TOKYO ngày 2/2013 Sau chuyến sang