Tự bạn hãy lựa chọn và thay thế ổ cứng nếu có nhu cầu nâng cấp máy Trong vòng hai năm trở lại đây, ổ cứng thể rắn