Mấy ngày trước mình  lướt diễn đàn và vô tình đọc được một câu chuyện của một bạn khi ổ cứng đã bị format trong đó bao gồm