Chắc với bạn ngôn ngữ  ” Phục hồi dữ liệu” hay cứu dữ liệu không còn mới hay xa lạ nữa, bạn đã tiếp xúc với máy tính