Ngày 7/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho A Phương 0936048819 HDD Box Dell 1TB đánh rơi gây chết đầu từ.ổ không truy xuất được Trung tâm phục hồi