Ngày 7/1/2014 Khôi phục dữ liệu thành công cho Chị Hà DT 0983030114 HDD box WD 250G lỗi bad không nhận ổ cứng Trung tâm phục hồi dữ