Ngày 10/12/2013 Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 320gb Lỗi cơ cho A Linh 0947738998.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục hồi dữ