Ngày 14/12/2013 Khôi phục dữ liệu HDDBox WD 1TB bad nặng cho A Thành 0912327203.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 3 ngày. Trung tâm phục hồi dữ