Ngày 23 -4-2014 Phục hồi dữ liệu Server IBM cho Bệnh Viện Đa khoa Thái Bình. Máy chủ IBM – HDD 146GB Chuẩn SAS lưu toàn bộ thông tin quản