Giới thiệu về trung tâm phục hồi dữ liệu HDD : Khách hàng đã khôi phục dữ liệu thành công Ngày 11/2/2013 phục hồi dữ liệu HDD Samsung