Ngày 05/08/2014 Khôi phục dữ liệu thành công thiết bị  HDD 2.5 Seagate 500GB tình trạng bó cơ cho chị Hiền(0989…018). Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau