Ngày 14/1/2014 Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba 1TB Laptop, đánh rơi lỗi đầu đọc cho A Thắng DT 0982981798 . Dữ liệu quan trọng và cần gấp