Ngày 14/1/2014 Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba 1TB, đánh rơi lỗi đầu đọc cho 1 vị khách hàng . Dữ liệu quan trọng và cần gấp do