Ngày 16/12/2013 Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba 320gb bad nặng cho Chị Dung 0903452080.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày. Trung tâm phục hồi dữ