Ngày 23/12/2013 Khôi phục dữ liệu  thành công HDD Toshiba 320gb Lỗi Error Mr Lee 0916189163.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục hồi