Ngày 18/12/2013 Khôi phục dữ liệu HDD WD 250gb bad nặng cho A Tuấn 0972405007.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày. Trung tâm phục hồi dữ