Ngày 9/4 Khôi phục dữ liệu HDD model WD3200AAJS lỗi đầu đọc do kiến vào cho Chị Mai SĐT : 0986326722. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau