Ngày 10/4/2014 Khôi phục dữ liệu HDD 320g western model WD3200AAKX lỗi đầu đọc cho A Đạt 0975800578. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.