PC-3000 SAS là một giải pháp phần cứng – phần mềm dùng để kiểm tra và khôi phục dữ liệu từ ổ cứng bị hỏng dựa trên chuẩn