Ổ cứng HDD 3.0 Tb sử dụng trong win XP, WIN 7 32 bit vô tư như HDD 2.0 Tb 1 quá đơn giản   Giới thiệu: GPT