Tôi là Lan Phương:Do nhu cầu công việc tôi có sử dụng máy tính như người bạn trong gia đình mình nhưng không may do sự cố đã