Ngày 08/01/2014 Phục hồi dữ liệu thành công cho A Cường DT 0913060279 HDD Toshiba 2’5 Lỗi đầu đọc. Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD là địa