Ngày 29/3/201 4 Phục hồi dữ liệu cho A Dũng DT 0934407279. Laptop sony vaio gửi từ Quảng ninh. Recovery win mất dữ liệu