Ngày 3/12/2013 Phục hồi dữ liệu thành công cho HDD WD2500AAKX lỗi đầu đọc A Lương DT 0987900211 Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD chuyên khôi phục dữ liệu