Đồ của bạn đang dùng, ví dụ đơn giản như một chiếc Ipod chẳng hạn bỗng dưng có một lúc nào đó iPod của bạn bị hỏng và