Ngày 6/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung HD 320gb lỗi không nhận ổ cho A Mỹ phóng viên VTV 0904858596. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau