Ngày 15/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD Box 1TB WD 2.5 Lỗi đầu đọc cho Chị Ngọc DT 0986585580. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau