Ngày 5/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung HD083GJ lỗi bad nặng cho A Khôi SĐT : 0932231183. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày.