Ngày 31/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD model WD3200AAKX lỗi đầu từ cho Chị Thùy DT 0932242881 Trả dữ liệu trong ngày cho chị, đến với Trung tâm