Ngày 4 tháng 12 năm 2013 Phục hồi dữ liệu thành công HDD SamSung 3.5” 250gb lỗi phân vùng A Khoa 0925616368 Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD