Ngày 4/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung HD161HJ lỗi modul không nhận ổ cho A Thủy SĐT : 01235265888. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1