Ngày 17/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD seagate 500G 2’5 7200.4 Lỗi đầu đọc cho Công ty Thanh Thảo. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày