Ngày 19/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 160G model MK1655GSX. Lỗi đầu đọc cho Chị Hợi Số Điện Thoại  0938966856. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.