Ngày 24/3/2014 Phục hồi dữ liệu thành công HDD WD400 Lỗi đầu đọc kêu lạch cạch cho A Thắng SĐT : 0902208769. Dữ liệu sau khi khôi phục