Ngày 26/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Wd2’5 model WD5000BEVT Lỗi đầu đọc cho Anh Tùng Số Điện Thoại  0902193636.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.