Ngày 7/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD samsung 1TB ST1000LM024. Lỗi bad nặng không truy xuất ổ cứng cho Anh Huy SĐT 0915344695. Khách hàng nhận đủ dữ