Ngày 5/4 Phục hồi dữ liệu HDD seagate 2’5 5400.6 Lỗi bad nặng cho A Chương DT 0984756690. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 3 ngày.