Ngày 15/1/2014 Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng SEAGTE 500GB lỗi nận 0MB cho A Trung. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.