Ngày 16/1/2014 Cùng với sự giúp đỡ của chuyên gia từ Nga phục hồi dữ liệu cứu lại và trả dữ liệu HDD SEAGTE160G 7200.11 lỗi 0mb( ca