Ngày 20/1/2014 Phục hồi dữ liệu Laptop sony Vaio recovery win mất toàn bộ dữ liệu cho A Thùy DT 0979219783.Chúng tôi đã hoàn thành khôi phục dữ