Ngày 9/12/2013 Phục hồi dữ liệu thành công máy sony vaio SSD 256gb Raid 0.Lỗi Raid ch0 A Huy 0903236387.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày. Trung tâm