Ngày 23/3/2014 Phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng lấy ngay. ổ Samsung HD163GJ lỗi bad không truy xuất dữ liệu Trung tâm phục hồi dữ