Ngày 8/2/2014 Phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng người nước ngoài Mr AARON – 01232252325. HDD Toshiba 320G model 3256GSX.Sau 2 ngày cuumaytinh đã phục