NGÀY 13/04/2015, Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị HDD SEAGATE 750GB tình trạng Bad  cho A. Thành ( 0902 06 0085). Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2